گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهنوشته های تگ شده"اولاف پالمه"

اولاف پالمهتگ

هفت تیر مگنوم با کالیبر 357. در تاریخ 28 فوریه سال 1986، اولاف پالمه نخست وزیر سوئد، هنگامی که به همراه همسرش بدون بادیگارد در حال پیاده روی به سوی سینما بود، با استفاده از هفت تیر مگنوم 357. به قتل رسید. تیر اندازی به سوی