گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهنوشته های تگ شده"پناهگاه"

پناهگاهتگ

مجله تصویری سلاح- تصاویری که در ادامه می آید مربوط به یکی از پناهگاه های شوروی سابق در مسکو است که برای استقاده در هنگام بمباران ساخته شده و از دهه 80 به علت عدم تامین بودجه نگهداری به یک مکان متروکه تبدیل شده است.