گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانز (صفحه 16)

فوتوگانز

خودرو VEPR Commander در اصل برای جابجایی نیروهای نظامی از نقطه‌ای به نقطه دیگر ساخته شده است. طول این خودرو غولپیکر 16.4 فوت، ارتفاع آن 6.5 فوت و وزن آن 3 تن است. این خودرو می‌تواند 15 نفر را به صورت همزمان حمل کند. این خودرو