گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهاسلحه شناسیمجموعه ای از کوچکترین تپانچه ها

مجموعه ای از کوچکترین تپانچه ها

مجموعه ای از کوچکترین تپانچه ها

مجله تصویری سلاح- در این مطلب 15 مورد از سلاح های دستی نیمه خودکار با قابلیت اختفای بالا معرفی می شوند که ترتیب قرارگیری آنها بر اساس اندازه بوده است و با کوچکترین تپانچه شروع می کنیم.

Kahr Arms P380

 

 

– کالیبر: .380 ACP

– طول لوله: 2.5 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 3.9 اینچ

– طول کلی: 4.9 اینچ

– پهنای کلی: 0.75 اینچ

– وزن در حالت خالی: 0.97 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 593.43 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4.5 از 5 ستاره

Beretta Pico

 

 

– کالیبر: .380 ACP

– طول لوله: 2.7 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 4 اینچ

– طول کلی: 5.1 اینچ

– پهنای کلی: 0.75 اینچ

– وزن در حالت خالی: 11.5 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 353.05 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4 از 5 ستاره

Kel-Tec P3AT

 

 

– کالیبر: کالیبر: .380 ACP

– طول لوله: 2.7 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 3.5 اینچ

– طول کلی: 5.2 اینچ

– پهنای کلی: 0.77 اینچ

– وزن در حالت خالی: 8.3 اونس

– جنس فریم: آلومینیوم 7075-T6

– قیمت: شروع از 235.29 دلار

– رتبه بندی کاربر: 3 از 5 ستاره

Taurus Curve

 

 

– کالیبر: .380 ACP

– طول لوله: 2.5 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 3.7 اینچ

– طول کلی: 5.2 اینچ

– پهنای کلی: 1.18 اینچ

– وزن در حالت خالی: 10.2 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: 392.42 دلار پیشنهادی کمپانی

– رتبه بندی کاربر: 4.5 از 5 ستاره

Diamondback DB380

 

 

– کالیبر: .380 ACP

– طول لوله: 2.80 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 3.75 اینچ

– طول کلی: 5.26 اینچ

– پهنای کلی: 0.750 اینچ

– وزن در حالت خالی: 8.8 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 199 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4 از 5 ستاره

Kahr CM9

 

 

– کالیبر: 9 میلی متر

– طول لوله: 3 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 4 اینچ

– طول کلی: 5.42 اینچ

– پهنای کلی: 0.90 اینچ

– وزن در حالت خالی: 14 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 370.30 دلار

– رتبه بندی کاربر: 5 از 5 ستاره

SIG Sauer P238

 

 

– کالیبر: .380 ACP

– طول لوله: 2.7 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 3.9 اینچ

– طول کلی: 5.5 اینچ

– پهنای کلی: 1.1 اینچ

– وزن در حالت خالی: 15.2 اونس

– جنس فریم: آنادایزینگ آلومینیوم

– قیمت: شروع از 536.48 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4.5 از 5 ستاره

Double Tap

 

 

– کالیبر: 9 میلی متر یا .45 ACP

– طول لوله: 3 اینچ

– ظرفیت: 2 دور

– ارتفاع کلی: 3.9 اینچ

– طول کلی: 5.5 اینچ

– پهنای کلی: 0.665 اینچ

– وزن در حالت خالی: 12 اونس

– جنس فریم: آلومینیوم 7075-T6

– قیمت: 344.99 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4 از 5 ستاره

Colt Mustang XSP

 

 

– کالیبر: .380 ACP

– طول لوله: 2.75 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 3.94 اینچ

– طول کلی: 5.5 اینچ

– پهنای کلی: 1.02 اینچ

– وزن در حالت خالی: 11.5 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 683.75 دلار

– رتبه بندی کاربر: 5 از 5 ستاره

Beretta Nano

 

 

– کالیبر: 9 میلی متر

– طول لوله: 3.07 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 4.17 اینچ

– طول کلی: 5.63 اینچ

– پهنای کلی: 0.90 اینچ

– وزن در حالت خالی: 19.97 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 393.30 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4 از 5 ستاره

SCCY CPX-1

 

 

– کالیبر: 9 میلی متر

– طول لوله: 3.1 اینچ

– ظرفیت: 10 دور

– ارتفاع کلی: 4 اینچ

– طول کلی: 5.7 اینچ

– پهنای کلی: 1 اینچ

– وزن در حالت خالی: 15 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 270.25 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4.5 از 5 ستاره

Kel-Tec PF9

 

 

– کالیبر: 9 میلی متر

– طول لوله: 3.1 اینچ

– ظرفیت: 7 دور

– ارتفاع کلی: 4.3 اینچ

– طول کلی: 5.85 اینچ

– پهنای کلی: 0.88 اینچ

– وزن در حالت خالی: 12.7 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 247.94 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4 از 5 ستاره

Glock 42

 

 

– کالیبر: .380 ACP

– طول لوله: 3.25 اینچ

– ظرفیت: 6 دور

– ارتفاع کلی: 4.13 اینچ

– طول کلی: 5.94 اینچ

– پهنای کلی: 0.94 اینچ

– وزن در حالت خالی: 13.76 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: 404.80 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4.5 از 5 ستاره

Taurus 709 Slim

 

 

– کالیبر: 9 میلی متر

– طول لوله: 3 اینچ

– ظرفیت: 7 دور

– ارتفاع کلی: 3.5 اینچ

– طول کلی: 6 اینچ

– پهنای کلی: 0.75 اینچ

– وزن در حالت خالی: 19 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: شروع از 246.94 دلار

– رتبه بندی کاربر: 4 از 5 ستاره

Smith & Wesson Shield

 

 

– کالیبر: .40 S&W یا 9 میلی متر

– طول لوله: 3.1 اینچ

– ظرفیت: حداکثر 8 دور

– ارتفاع کلی: 4.6 اینچ

– طول کلی: 6.1 اینچ

– پهنای کلی: 0.95 اینچ

– وزن در حالت خالی: 19 اونس

– جنس فریم: پلیمر

– قیمت: 387.55 دلار

– رتبه بندی کاربر: 5 از 5 ستاره

مطالب مجله تصویری سلاح را در این لینک دنبال کنید.

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد