گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانزاولین اسکادران تخصصی جنگنده اف-۴ ایران

اولین اسکادران تخصصی جنگنده اف-۴ ایران

اولین اسکادران تخصصی جنگنده اف-۴ ایران

اولین اسکادران تخصصی جنگنده اف-۴ دی در شیراز-۱۹۷۱

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
نظر