گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانزنخستین هواپیمای مثلثی جهان!

نخستین هواپیمای مثلثی جهان!

نخستین هواپیمای مثلثی جهان!

نخستین آورو والکان بی.۲ با شماره سریال XH533 در حال پرواز بر فراز فرودگاه فارنبورو.

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد