گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهخواندنی هاتانک های رها شده در جزیره شیکوتان

تانک های رها شده در جزیره شیکوتان

تانک های رها شده در جزیره شیکوتان

مجله تصویری سلاح شیکوتان به معنی “بهترین مکان”، بزرگ ترین جزیره در مجمع الجزایر کوریل است. مجمع الجزایر کوریل از شمال شرقی هوکایدو ژاپن تا کامچاتکا در روسیه کشیده شده و در استان ساخالین روسیه قرار دارد. تا سال 1855 این جزیره بخشی از امپراتوری روسیه بود اما طبق پیمان شیمودا، به همراه مابقی بخش های جنوبی کوریل، به ژاپن واگذار شد. پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم، این جزایر توسط اتحاد جماهیر شوروی پس گرفته شد.

در سال 1956 بیانیه مشترکی از سوی اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن به ثبت رسید که در صورت امضای پیمان صلح، شوروی با بازگشت جزایر هابومای و شیکوتان موافقت خواهد کرد. در سال 2004 روسیه به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی، اعلامیه 1956 را به رسمیت شناخت و آمادگی خود را برای انجام مذاکرات ارضی با ژاپن بر آن اساس اعلام کرد. با این حال پیمان صلح میان این دو کشور تاکنون نیز امضا نشده است و این جزایر همچنان بخشی از روسیه هستند.

پس از جنگ جهانی دوم، جزیره شیکوتان مملو از تانک های متروکه ای همچون IS-2, IS-3, T54/55  شده است. این تانک ها نقش آتشبار های ساحلی را در این منطقه ایفا کرده اند. با آن که امروزه هیچ گونه اهمیت نظامی ندارند، اما به عنوان بقایای تاریخی محلی جالب هستند.

26 25 22 24 21 15 16 17 18 19 14 12 11 10 9 4 5 6 7 8 3 2 1

 

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
نظر