گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانزسلاحی که در شکل گیری جنگ جهانی نقش داشت!

سلاحی که در شکل گیری جنگ جهانی نقش داشت!

سلاحی که در شکل گیری جنگ جهانی نقش داشت!

اف ان مدل 1910

این اسلحه که توسط جان برونینگ طراحی و در بلژیک ساخته شد، توسط گاوریلو پرنسیپ صربستانی برای ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند؛ از مقام های سلطنتی اتریش مورد استفاده قرار گرفت. این ترور خود یکی از حلقه های زنجیره ای بود که در نهایت منجر به وقوع جنگ جهانی اول شدند. پس از شلیک، اسلحه به وسیله ی یک کشیش مسیحی پیدا شد و هم اکنون در موزه تاریخ نظامی وین نگه داری می شود. نمونه ای دیگر از اف ان مدل 1910 نیز برای ترور هوی پی. لانگ؛ سناتور ایالت لوئیزیانا آمریکا در سال 1935 استفاده شد.

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد