گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانزترور رادیواکتیو!

ترور رادیواکتیو!

ترور رادیواکتیو!

پولونیم 210

پولونیم از عناصر کمیاب فلزی و به شدت رادیواکتیو است که از خاصیت سمی پرتوزایی آن در سال 2006 برای ترور آلکساندر لیتوینینکو؛ افسر اطلاعاتی سابق سازمان اطلاعات خارجی روسیه استفاده شد. هویت قاتل و یا قاتلین ناشناخته است اما دسترسی به چنین ماده ای برای افراد عادی و غیر دولتی تقریبا غیر ممکن خواهد بود. وی شش هفته پس از بستری شدن در بیمارستان درگذشت.

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد