گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانزرژه با مار!

رژه با مار!

رژه با مار!

نیروی ویژه ارتش پاراگوئه در حال رژه با یک مار برگردن مقابل رئیس جمهور کشورش

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد