گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانزرقیب روسی کنکورد

رقیب روسی کنکورد

رقیب روسی کنکورد

توپولف تی او144- یکی از دو هواپیمای ترابری مافوق صوت جهان در کنار هواپیمای انگلیسی-فرانسوی کنکورد بود. این هواپیما توسط شرکت توپولوف روسیه ساخته شده است. توپولف-144 و کنکورد عملکرد رضایتبخشی نداشتند و هر دو از فعالیت خارج شدند.

این هواپیما به دلیل مسائل سیاسی در رقابت با کنکورد بدون طی کامل مراحل آزمایش، عرضه گردید و دارای ایرادات فراوانی بود. تنها 16 فروند از این هواپمیا بین سالهای 1969 تا 1984 ساخته شد. نخستین سانحه هوایی آن به هنگام نمایش اولیه در نمایشگاه پاریس اتفاق افتاد که طی آن تمامی 6 سرنشین هواپیما به همراه 8 نفر از افراد روی زمین کشته شدند. دومین هواپیما نیز در سال 1978 زمانی که در حال انجام آزمایش قبل از تحویل بود سقوط کرد و تمام پرسنل آن کشته شدند.

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد