گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانزایستگاه رادار رها شده از سیستم دفاع موشکی شوروی

ایستگاه رادار رها شده از سیستم دفاع موشکی شوروی

ایستگاه رادار رها شده از سیستم دفاع موشکی شوروی

مجله تصویری سلاح دونای- 3 یو یک ایستگاه رادار هشدار دهنده ی قدیمی متعلق به سیستم دفاع موشکی شوروی است که در مسکو؛ قرار دارد. این ایستگاه در سال 1978 خدمت خود را آغاز کرد.

دونای هم اکنون نیز بخشی از فعالیت خود را حفظ کرده . بیشتر تجهیزات قدیمی تعویض شده است اما قسمت بزرگی از این ایستگاه حالت متروکه دارد. این ایستگاه زمانی در شمار یکی از مخفی ترین تاسیسات نظامی اتحاد جماهیر شوروی شناخته می شد.

3 35 1 2 8 7 6 5 4 9 10 11 12 13 18 17 16 15 14 20 21 22 23 24 29 28 27 26 25 30 31 32 33 34

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد