گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهفوتوگانزچتر مرگبار!

چتر مرگبار!

چتر مرگبار!

رایسین ماده ای به شدت سمی است که از گیاه کرچک به دست می آید. سم این ماده را هزار برابر بیشتر از سیانور عنوان کرده اند چرا که حتی از طریق استنشاق، خوراکی و یا تزریقی به سرعت عمل کرده و فرد را از پای در می آورد. نویسنده جنجالی بلغاری، Georgi Markov زمان پیاده روی در لندن با استفاده از شلیک گلوله محتوی رایسین به پایش مورد حمله تروریست ها قرار گرفت. هنگامی که پشت سر خود را نگاه کرد، فردی را دید که چتری در دست داشت. چهار روز بعد در تاریخ 11 سپتامبر 1978، این نویسنده مشهور به دلیل مسمویت با رایسین درگذشت. چتر مذکور هیچ گاه پیدا نشد.

اشتراک گذاری با :
تگ ها
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد