گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خانهپرنده های نظامیقدرتمندترین نیروهای هوایی جهان در سال 2023/ ایران کجا ایستاده است؟

قدرتمندترین نیروهای هوایی جهان در سال 2023/ ایران کجا ایستاده است؟

قدرتمندترین نیروهای هوایی جهان در سال 2023/ ایران کجا ایستاده است؟

مجله تصویری سلاح وب سایت گلوبال فایر پاور رده بندی 145 کشور جهان را بر اساس قدرت نیروی هوایی آنها ارائه کرده است.

این رده بندی بر اساس تعداد جت های جنگنده، هواپیماهای رهگیر، هواپیماهای ترابری، هلیکوپترها و دیگر انواع هواگرد در زرادخانه نیروی هوایی هر کشور انجام شده است.

در ادامه با 25 کشور نخست در این رده بندی بیشتر آشنا می شویم.

مکزیک

مکزیک دارای 468 هواگرد نظامی است که بر اساس رده بندی گلوبال فایر پاور جایگاه 25ام را به خود اختصاص داده است.

زرادخانه نیروی هوایی این کشور شامل 158 هلیکوپتر و سه جت جنگنده/رهگیر می شود، اما هیچ هلیکوتر تهاجمی یا هواپیمای سوخترسان در آن دیده نمی شود.

تایلند

تایلند دارای 488 هواگرد نظامی است که شامل 73 فروند جت جنگنده/رهگیر، 18 فروند هواپیمای تهاجمی و هفت هلیکوپتر تهاجمی است.

این کشور دارای 101 فرودگاه نیز است و از این نظر در رده 152 در جهان قرار دارد.

اسپانیا

اسپانیا دارای 140 هواگرد جنگنده/رهگیر و 15 هواگرد ماموریت ویژه در ناوگان 517 فروندی خود است. این کشور همچنین دارای 126 هلیکوپتر است.

ایران

ایران دارای 541 هواگرد نظامی است که 196 فروند جت جنگنده/رهگیر و 94 هواپیمای آموزشی را شامل می شود. ناوگان جت جنگنده این کشور شانزدهمین ناوگان بزرگ در جهان محسوب می شود.

همچنین در اختیار داشتن هفت هواپیمای سوخترسان ایران را از این نظر در رده هفتم جهان قرار می دهد.

ایران دارای 319 فرودگاه است که در رده بندی این دسته در جایگاه 21ام جهان قرار می گیرد.

الجزایر

تقریبا نیمی از 547 فروند هواگرد نظامی الجزایر هلیکوپتر هستند. این کشور دارای 273 هلیکوپتر از جمله 50 فروند هلیکوتر تهاجمی است. در مقام مقایسه، الجزایر دارای 90 فروند هواپیمای جنگنده است.

با در اختیار داشتن 60 فروند هواپیمای ترابری، الجزایر از این نظر در رده 11ام جهان قرار می دهند.

امارات متحده عربی

امارات دارای 565 هواگرد نظامی است که شامل 222 فروند هلیکوتر و 99 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر می شود.

ناوگان هواپیماهای ماموریت ویژه متشکل از 25 فروند، امارات را از این نظر در رده 12ام جهان قرار می دهد.

رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی دارای 601 فروند هواگرد نظامی است. این شامل 241 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و 153 فروند هواپیمای آموزشی می شود.

همچنین 11 فروند هواپیمای سوخترسان رژیم صهیونیستی را از این نظر در رده چهارم جهان قرار می دهد.

آلمان

ناوگان هواگردهای نظامی آلمان از 601 فروند تشکیل شده است که شامل 134 هواپیمای جنگنده/رهگیر و 287 فروند هلیکوپتر می شود. در ناوگان هلیکوپترهای آلمان 55 فروند از نوع تهاجمی هستند.

آلمان دارای 37 فروند هواگرد ماموریت ویژه است که از این نظر در رده هفتم جهان قرار می گیرد.

این کشور دارای 539 فرودگاه است که از این نظر رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

یونان

یونان دارای 635 فروند هواگرد نظامی است که شامل 193 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر می شود.

اما این کشور فاقد هواپیمای تهاجمی اختصاصی و همچنین هواپیمای سوخترسان هوایی است.

بریتانیا

بریتانیا دارای 663 فروند هواگرد نظامی است. این شامل 233 فروند هلیکوپتر و 119 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و همچنین 42 فروند هواپیمای ترابری بال ثابت می شود.

به طور کلی، بریتانیا از نظر قدرت نظامی در رتبه پنجم جهان قرار دارد که نشان می دهد اندازه نیروی هوایی این کشور در مقایسه با دیگر بخش های نظامی آن نقش کمرنگ ‌تری ایفا می کند.

برزیل

برزیل دارای 171 هلیکوپتر است، اما از هلیکوپترهای تهاجمی اختصاصی برخوردار نیست.

ناوگان 665 فروندی هواگردهای نظامی این کشور شامل 209 هواپیمای آموزشی می شود.

برزیل دارای 4093 فرودگاه است که از این نظر در رده دوم جهان قرار می گیرد.

تایوان

تایوان دارای 737 هواگرد نظامی شامل 285 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و 207 هلیکوپتر است.

اما این کشور فاقد هواپیمای تهاجمی اختصاصی و هواپیمای سوخترسان هوایی است.

ایتالیا

بر اساس گزارش گلوبال فایر پاور، ایتالیا دارای 850 فروند هواگرد نظامی است.

این کشور دارای 84 فروند هواپیمای جنگنده اختصاصی و 404 فروند هلیکوتر است که از این نظر در رده نهم جهان قرار می گیرد.

ایتالیا دارای دو ناو هواپیمابر نیز است که از این نظر در کنار هند، چین و بریتانیا قرار گرفته، اما فاصله بسیاری از آمریکا دارد.

عربستان سعودی

عربستان دارای 22 فروند هواپیمای سوخترسان هوایی است که از این نظر در رده دوم جهان قرار می گیرد.

به طور کلی، ناوگان هواگردهای نظامی این کشور از 897 فروند تشکیل شده است. این شامل 258 فروند هلیکوپتر و 34 فروند هلیکوپتر تهاجمی می شود که از این نظر در رده 12ام جهان قرار دارد.

کره شمالی

کره شمالی دارای 458 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر است که از این نظر در جایگاه پنجم جهان قرار می گیرد.

این کشور دارای 205 فروند هلیکوپتر است که 20 فروند از آنها هلیکوپترهای تهاجمی هستند. یک فروند هواپیمای ترابری بال ثابت نیز در ناوگان نیروی هوایی این کشور وجود دارد.

اما ناوگان 947 فروندی هواگردهای نظامی کره شمالی فاقد هیچ هواپیمای ماموریت ویژه و هواپیمای سوخترسان هوایی است.

فرانسه

بر اساس گزارش گلوبال فایر پاور، فرانسه در سال 2023 جایگاه دهم قدرتمندترین نیروی هوایی جهان را با 1004 فروند هواگرد نظامی به خود اختصاص داده است.

این کشور دارای 226 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و 438 فروند هلیکوپتر است.

فرانسه 114 فروند هواپیمای ترابری بال ثابت در اختیار دارد و ناوگان هواپیمای سوخترسان آن از 19 هواپیما تشکیل شده است.

این کشور هیچ ناو هواپیمابری در اختیار ندارد، اما دارای سه ناو هلیکوتربر است.

ترکیه

ترکیه دارای 110 فروند هلیکوتر تهاجمی و 205 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر است.

اما ناوگان 1065 فروندی هواگردهای نظامی این کشور شامل هیچ هواپیمای تهاجمی اختصاصی نمی شود.

مصر

مصر دارای 1069 هواگرد نظامی شامل 245 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و 341 هواپیمای آموزشی است.

این کشور دارای دو ناو هلیکوپتربر همراه با 92 هلیکوپتر تهاجمی است که از این نظر در جایگاه هفتم جهان قرار می گیرد.

اما نیروی هوایی مصر فاقد هواپیمای سوخترسان هوایی بوده و ناوگان کوچکی متشکل از 11 فروند هواگرد ماموریت ویژه دارد.

پاکستان

پاکستان دارای 1413 فروند هواگرد نظامی است.

ناوگان نیروی هوایی این کشور دارای 550 فروند هواپیمای آموزشی است که از این نظر در رده دوم جهان قرار می گیرد.

همچنین، پاکستان دارای 363 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر و 90 فروند هواپیمای تهاجمی است که در هر دو دسته جایگاه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است.

ژاپن

ژاپن با در اختیار داشتن 150 فروند هواگرد ماموریت ویژه جایگاه دوم در جهان از این نظر را به خود اختصاص داده است.

به طور کلی، نیروی هوایی ژاپن دارای 1451 هواگرد نظامی است که شامل 556 فروند هلیکوپتر و 217 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر می شود.

این کشور دارای چهار ناو هلیکوپتربر نیز است که از این نظر جایگاه دوم در جهان را دارد.

کره جنوبی

کره جنوبی دارای 1602 فروند هواگرد نظامی است. این شامل 402 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر، 41 فروند هواپیمای ترابری، و 98 فروند هواپیمای تهاجمی اختصاصی می شود.

هند

هند دارای 2210 فروند هواگرد نظامی است که شامل 807 فروند هلیکوپتر و 577 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر می شود.

این کشور دارای 254 فروند هواپیمای ترابری بال ثابت، 73 فروند هواگرد ماموریت ویژه و دو ناو هواپیمابر است.

چین

چین با 1199 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر جایگاه دوم از این نظر در جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور دارای 371 هواپیمای تهاجمی اختصاصی است.

چین از نظر تعداد هلیکوپتر با 913 فروند جایگاه سوم در جهان را به خود اختصاص داده است. این کشور دارای 281 فروند هلیکوپتر تهاجمی، 371 فروند هواپیمای تهاجمی اختصاصی و 288 فروند هواپیمای ترابری است.

بنابر گزارش گلوبال فایر پاور، نیروی هوایی چین در مجموع دارای 3166 هواگرد نظامی است که با دو ناو هواپیمابر، سه ناو هلیکوپتربر و 507 فرودگاه همراهی می شوند.

روسیه

روسیه دارای 4182 فروند هواگرد نظامی است.

روسیه با 744 فروند هواپیمای تهاجمی اختصاصی، 444 فروند هواپیمای ترابری، 1531 فروند هلیکوپتر و 537 فروند هلیکوپتر تهاجمی جایگاه دوم در جهان را به خود اختصاص داده است.

در شرایطی که ارتش روسیه از زمان تهاجم نظامی به کشور اوکراین متحمل خسارات چشمگیری شده است، اما نیروی هوایی این کشور نقش کمرنگ تری در این جنگ داشته و از این رو خسارات قابل توجهی را شاهد نبوده است.

ایالات متحده آمریکا

بنابر گزارش گلوبال فایر پاور، آمریکا در سال 2023 بیشترین تعداد هواگردهای نظامی را بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

به طور کلی، آمریکا دارای 13300 فروند هواگرد نظامی است که شامل 1914 فروند هواپیمای جنگنده/رهگیر، 5584 فروند هلیکوپتر، و 983 فروند هلیکوپتر تهاجمی می شود.

هنگامی که از نیروی هوایی صحبت می شود، آمریکا بر هر دسته ای از جمله هواپیماهای ترابری، هواپیماهای ماموریت ویژه، هلیکوپترها، هواپیماهای آموزشی و هواپیماهای سوخترسان هوایی تسلط دارد.

آمریکا دارای 13513 فرودگاه، 11 ناو هواپیمابر و 9 ناو هلیکوپتربر است که همگی بیشترین تعداد برای یک کشور در جهان محسوب می شوند.

اشتراک گذاری با :
امتیاز به این نوشته
بدون نظر

متاسفانه فرم اظهار نظر در حال حاضر بسته می باشد