گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خودروهای نظامی

مجله تصویری سلاح- خودرو زره پوش بازیابی یکی از انواع  خودرو

 مجله تصویری سلاح-  (MK IV (A22 یا چرچیل، یکی از تانک

 مجله تصویری سلاح- رنو اف تی که پس از دوران جنگ

اسلحه شناسی

مجله تصویری سلاح- اسلحه MP-443 Grach  که تحت عنوان PYa نیز

 مجله تصویری سلاح- کُرد نوعی مسلسل سنگین 12.7 میلی متری است

 مجله تصویری سلاح- شات گان یا تفنگ ساچمه زنی نوعی سلاح

تجهیزات جانبی
پرنده های نظامی

 مجله تصویری سلاح- SNCASE S.E.5000 Baroudeu جنگنده تک موتوره سبک وزن

 مجله تصویری سلاح- بی ای ئی سیستمز هاوک یک هواپیمای آموزشی

 مجله تصویری سلاح- ویکرز والینت یا ویکرز شجاع، بمب افکنی مجهز

تسلیحات دریایی

مجله تصویری سلاح- این کشتی که در سال 2014 به راه افتاد، دومین کشتی از کلاس ایندیپندنس است که در سال 2010 معرفی شده بودند. کشتی

بیشتر

 مجله تصویری سلاح- رقابت تسلیحاتی در جریان جنگ جهانی یکی از مهمترین فعالیت هایی بود که می توانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد. هنوز هم

بیشتر
خواندنی‌ها