گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خودروهای نظامی

مجله تصویری سلاح- BT-3F یکی از نفربر های زره پوش جدید

مجله تصویری سلاح- شار (در فرانسه به معنی ارابه) دی 1

مجله تصویری سلاح- فرت از جمله خودرو های نظامی زره پوش

اسلحه شناسی

مجله تصویری سلاح- RPK-16 یکی از انواع مسلسل های سبک (LMG؛

 مجله تصویری سلاح- طراحی و ساخت مسلسل های مختلف نقطه عطفی

 مجله تصویری سلاح- برای امروز با تعدادی از سلاح های مطرح

پرنده های نظامی

مجله تصویری سلاح- کانوایر XC-99 با شماره سریال 52436-43 از جمله

مجله تصویری سلاح- کانسولیدیتت بی-32 دامینیتور (مدل 34) یک بمب افکن

مجله تصویری سلاح- توپولف تو- 22 نخستین بمب افکن فراصوتی است

تسلیحات دریایی

مجله تصویری سلاح- این کشتی که در سال 2014 به راه افتاد، دومین کشتی از کلاس ایندیپندنس است که در سال 2010 معرفی شده بودند. کشتی

بیشتر

 مجله تصویری سلاح- رقابت تسلیحاتی در جریان جنگ جهانی یکی از مهمترین فعالیت هایی بود که می توانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد. هنوز هم

بیشتر
خواندنی‌ها