گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خودروهای نظامی

مجله تصویری سلاح- SMK پروتوتایپی از یک خودروی زره پوش بود

مجله تصویری سلاح- M551 شرایدن یک تانک سبک ساخت آمریکا بود

مجله تصویری سلاح- M50 Ontos که در دسته شکارچیان تانک طبقه

اسلحه شناسی

مجله تصویری سلاح- Fliegerfaust که تحت عنوان Luftfaust نیز شناخته می

مجله تصویری سلاح- هکلر و کخ مارک 23 یاUSSOCOM  مارک 23،

مجله تصویری سلاح- محصولی که اخیرا توسط کمپانی اسلحه سازی آلمانی

پرنده های نظامی
تسلیحات دریایی

مجله تصویری سلاح- کلاس باراکودا یا سافرن نوعی زیردریایی تهاجمی هسته ای است که به وسیله شرکت صنایع جنگ افزاری گروه نیوال فرانسه برای نیروی

بیشتر

مجله تصویری سلاح- کشتی های جنگی در طول تاریخ از جمله مهم ترین تجهیزات مورد نیاز برای موفقیت در نبردهای مختلف به شمار می رفته

بیشتر
خواندنی‌ها