گروه مجلات آنلاین عصر ایران
خودروهای نظامی

مجله تصویری سلاح- GCT یک توپخانه خودکششی 155 میلی متری فرانسوی

مجله تصویری سلاح- خودروی نظامی ولف (Wolf) یک نفر بر زره

مجل تصویری سلاح- مارشال یک مخرب تانک و یا به عبارتی

اسلحه شناسی

مجله تصویری سلاح- موشک هدایت شونده ضد تانک دسته ای از

مجله تصویری سلاح-  9M113 کانکورس موشک هدایت سیمی (موشکی که به

مجله تصویری سلاح- کارل والتر GmbH و یا همان والتر، کمپانی

پرنده های نظامی

مجله تصویری سلاح- کانوایر XC-99 با شماره سریال 52436-43 از جمله

مجله تصویری سلاح- کانسولیدیتت بی-32 دامینیتور (مدل 34) یک بمب افکن

مجله تصویری سلاح- توپولف تو- 22 نخستین بمب افکن فراصوتی است

تسلیحات دریایی

مجله تصویری سلاح- این کشتی که در سال 2014 به راه افتاد، دومین کشتی از کلاس ایندیپندنس است که در سال 2010 معرفی شده بودند. کشتی

بیشتر

 مجله تصویری سلاح- رقابت تسلیحاتی در جریان جنگ جهانی یکی از مهمترین فعالیت هایی بود که می توانست سرنوشت جنگ را تغییر دهد. هنوز هم

بیشتر
خواندنی‌ها